Vårt erbjudande


Vi erbjuder konsulttjänster inom verksamhetsutveckling med ett tydligt fokus på Why and How. Det handlar om syftet och vägen dit!


  • Strategi och affärsplanering​
  • Förändringsledning
  • Verksamhetsutveckling​
  • Ledningssystem​
  • Processutveckling
  • Projektledning
  • Rådgivning och coachning

Hur vi jobbar


Ingen organisation är den andra lik och vilken insats som ger störst effekt i ett givet läge beror på var den egna organisationen befinner sig men även på yttre omständigheter. Dessutom har värdet av att snabbt kunna ändra fokus och ställa om blivit allt viktigare.


Vår övertygelse är att verksamhetsutveckling skapar mest värde om den bedrivs kontinuerligt, uthålligt och blir en naturlig del av den operativa verksamheten och kulturen. Därmed ger små insatser löpande under lång tid ofta bättre resultat än massiva punktinsatser under kort tid.


Därför kan ni prenumerera på oss! Vi har en modell för kontinuerligt utvecklingsstöd där vi i en långsiktig relation hjälper er att utveckla er verksamhet. Vi jobbar utifrån tänket Why and How som innebär att vi alltid utgår från varför vi gör det vi gör och hur det ska göras, det handlar om syftet och vägen dit!


Vi har lång och bred erfarenhet av verksamhetsutveckling från flera olika branscher och storlekar på företag och vi vet vad som fungerar i praktiken!

Solum Consulting AB  |  contact@solumconsulting.com

Stora Åvägen 21, 436 34 Askim