Vårt tänk – Det händer!

Enkelt

Att förenkla och ha ett pragmatiskt angreppssätt

Helhet

Att hålla balansen mellan komponenterna strategi, struktur & kultur

Tillit

Att ha relationer i fokus då det är människor som får det att hända

Värde

Att det är den hållbara effekten som är slutmålet i all utveckling

Solum Consulting AB  |  contact@solumconsulting.com

Stora Åvägen 21, 436 34 Askim