Att göra det svåra enkelt


Scenario A: Du sitter på ett möte och Bertil från utvecklingsavdelningen kommer in och ska föredra något viktigt som du behöver förstå och agera utifrån. Bertil går igenom 25 powerpointbilder med mycket text, tabeller och diagram och pratar i 35 minuter. Du fattar inte mycket.


Scenario B: Du sitter på ett möte och Gunilla från kvalitetsavdelningen kommer in och ska föredra något viktigt (samma som ovan) som du behöver förstå och agera utifrån. Gunilla förklarar syftet med det som ska gås igenom, lägger fram 3 powerpointbilder, går igenom innehållet och summerar vad som ska göras och vad som förväntas. Gunilla pratar i 10 minuter. Du fattar allt.


Hur tänker du eller din kollega?


”Det verkar svårt det där som Bertil håller på med. Han är nog väldigt kunnig. Det är nog bara jag som inte fattar. Jag håller tyst.”

eller

”Det Gunilla drog – ja men var inte det ganska självklart? Bara att göra, så går vi vidare med annat.”


Inser chefer och ledare hur viktig förmågan att kunna göra komplexa problem konkreta är? Att kunna göra komplexa problem lättförståeliga och att kunna kommunicera dessa på ett tydligt sätt?


Ta vara på dessa medarbetare! De skapar värde och de gör det på ett effektivt sätt!

Solum Consulting AB  |  contact@solumconsulting.com

Stora Åvägen 21, 436 34 Askim