Hur lyckas man med strategin?


Få saker är så tillfredsställande som att ticka av strategiska mål eller milstolpar som blivit uppnådda (helst även i rätt tid). Att kunna visa både internt för medarbetare i företaget men även för eventuell styrelse, investerare etc på vad vi har uppnått känns riktigt bra för de flesta VD:ar och företagsledningar. Det skapar förtroende, arbetsro och tillfredsställelse.


Hur skapas då bästa förutsättningar för detta? Att mål ska definieras som SMART:a mål är ju inget nytt (SMART= specific, measurable, achievable, realistic, timebounded) men innan man är färdig för det steget bör man i ledningen för varje strategisk prioritering i tur och ordning fråga sig:


1. WHY?


Den allra första och viktigaste frågan att bli överens om. Om inte det finns ett ytterst tydligt VARFÖR man ska göra en viss sak så kan det inte vara en strategisk prioritering för företaget.


2. WHAT?


Nästa steg är att beskriva VADET. Vad är det man skall göra? Detta är också viktigt och här kan man med fördel använda sig av SMART-metoden. Här ingår hur saker skall mätas och skall även ge en bild av definitionen av klart ”definition of done”.


3. HOW & WHO?


Hur man skall göra saker är ofta det steget som man faller platt på. Här kommer resursfrågan in, för alla strategiska prioriteringar innebär någon typ av resursallokering vilket då oundvikligen handlar även om att välja bort andra aktiviteter eller investeringar.

Lyckas ni med samsyn i ledningsgruppen komma igenom dessa steg så har ni skapat bästa möjliga läge för att få era strategiska prioriteringar i hamn!

Solum Consulting AB  |  contact@solumconsulting.com

Stora Åvägen 21, 436 34 Askim