Nyckeln till en lyckad omorganisation


Jag älskar omorganisationer! Att sitta ihop i ett mindre team och försöka skapa den perfekta organisationsstrukturen som ska lösa de komplexa problem ett företag, avdelning etc står inför är så intressant och motiverande. Att först analysera verksamheten och dess ”problem” i den nuvarande kontexten, sedan komma fram till vilka roller som behövs för framtiden, dela in i ansvarsområden och rita rutor och med streck binda dem samman till större enheter… jag älskar det! Sedan efterföljs det betydligt mer turbulenta uppdraget att namnge chefer för de nya rutorna, alternativt bedriva en rekryteringsprocess (Ni vet: ’alla får söka om sina jobb..’) samt att kanske byta roller och ansvarsområden för väldigt många personer.


Men sen…efter 6-12 månader… (ju större förändring och organisation desto längre tid givetvis)…då bör väl effekten komma?


Ja, den kommer, men vi tror att den är starkt kopplad till om organisationen har fått till sig och förstått VARFÖR vi gör detta och HUR vi skall göra. Syftet (dvs varför) är helt avgörande för en lyckad förändring men även att man jobbar igenom nya roller, nya arbetssätt, gör eventuella systemförändringar etc är helt avgörande för acceptansen och därmed framgången för den nya organisationen!

Solum Consulting AB  |  contact@solumconsulting.com

Stora Åvägen 21, 436 34 Askim