Strategin – har den spelat ut sin roll?


Är det gammalmodigt och bakåtsträvande att göra en strategi? När världen förändras i en rasande takt så kanske det är bättre att ”go with the flow” och löpande justera verksamheten efter vad som händer i omvärlden? En strategi kan ju i vissa delar till och med liknas vid kommuniststaters bespottade planekonomi där 5-årsplaner utgjorde basen i allt planerande av resurser och annat.


Å andra sidan, hur styr man ett företag utan en strategi? Hur vet man vart man är på väg och när man uppnått målen? Hur skall man få ägare, investerare och finansiärer att våga satsa? Samt det kanske svåraste av allt: Hur får man medarbetarna att gå i samma riktning med samma prioriteringar och agendor? Hur får man ledningsgruppen att ta ett gemensamt ansvar för styrningen av företaget?


Jag landar i slutsatsen att verksamheter behöver ha en strategi, men att den måste kunna förändras och justeras löpande vid behov i takt med att vi får mer kunskap, omvärlden förändras, pandemier bryter ut eller andra relevanta händelser. Det betyder att processen att jobba med den måste vara effektiv, flexibel och agil. Det ska inte stå ’Confidential’ med stora bokstäver där den ligger och samlar damm i VD:ns byrålåda utan den skall vara väl utkommunicerad, tillgänglig för alla och skapa ägandeskap, motivation och förtroende!

Solum Consulting AB  |  contact@solumconsulting.com

Stora Åvägen 21, 436 34 Askim